2008. április 14., hétfő

A sakál és a zsiráf nyelv összehasonlítása


A dolgozat 2. fejezetében az EMK elemeit, és ezek alkalmazását, a „zsiráf nyelvet” hasonlítottam össze a többség által használt kommunikációs formával, a „sakál nyelvvel”.

Rambala Éva nemzetközi EMK tréner felhívta a figyelmemet, hogy a CNVC óvatosságra int a két állat szimbólumként való használatával, mert ezek jelentése kultúránként változó lehet. Magyar nyelvterületen azonban a két jelkép egyértelmű, ezért dolgozatomban továbbra is ezeket a több évtizede sikerrel alkalmazott szimbólumokat használom.


A "sakál” és a „zsiráf” nyelv összehasonlítása

A „SAKÁL” nyelv:

élettől elidegenedett

A „ZSIRÁF” nyelv:

Élő, az életet szolgáló

Ítélet :másikat vagy magát vádolja

Ítélet mentes megfigyelés

Ész: adatokat, részleteket elemez,

bal agy félteke

Szív: érzésekre és szükségletekre figyel, ami most élő, jobb agy félteke

Stratégia: hogyan érem el

Szükséglet: mire van szükség, általános emberi, nem valakitől kapjuk

Kérés: - nem jelen idejű,

-negatív,

-„homályos”

Kérés :-Jelen idejű,

-pozitív,

-konkrét

Kérés helyett sokszor követelés,

vagyis nem fogadja el a „nem” választ

Nem követel, a „nem” választ is elfogadja, látja benne az „igen”-t egy másik szükségletre

Figyelem: szimpátia, megoldást keres, „szerelni akar”

Figyelem: empátia, teljes jelenlét

Büntet / jutalmaz; szid / dicsér

Ünnepel / gyászol

Mástól függ: dependencia

Nem függ mástól, de tudja, hogy tiszteletben kell tartania másokat: interdependencia

Felelősség: nem vállalja, másra hárítja

Felelősség: Vállalja, nem hárítja át

Címkéz: szerepeket lát

Pl: szülő, orvos, lusta stb.

Az embert látja

Szókincs: kell,

soha, mindig,

értem, gondolom stb.

Szókincs: Megtennéd?

Akkor amikor….

Hallom, érzékelem

Nincsenek megjegyzések: