2008. április 12., szombat

Következtetések, javaslatok

A dolgozatban áttekintettem az EMK nemzetközi valamint hazai terjedését és az itt talált azonosságok és eltérések nagyon sok tanulsággal szolgálhatnak a jövőt illetően. Mindkét esetben informálisan kezdett terjedni az EMK, és ebben a formában is tiszteletre méltó eredményeket értek el. A nemzetközi hálózat esetében azonban másfél évtized után Marshall Rosenberg vezetésével létrejött egy szervezet is, a CNVC, amelyben a trénerek munkáját segítő munkatársak intézik a szervezést, a reklámot, a pénzügyeket és a honlap fejlesztését és fenntartását. A szervezetet 2006-ban radikálisan megreformálták, aminek eredményeképp látványosan megnőtt a tréningeken résztvevők száma.

Ma Magyarországon az EMK trénerek önállóan szervezik tréningjeiket, és bár létezik informális együttműködés közöttük, gyakorlatilag mindenki minden feladatot -adminisztráció, reklám, pénzügyek stb. - maga csinál, ami lényeges időt és energiát von el a tréningektől és a kapcsolattartástól.

A CNVC 2006-os megújulásának egyik legfontosabb eleme a honlapjuk átalakítása volt az újonnan létrehozott 7 fős csapattal. Az interjúban Jónai Éva Hava elmondta, hogy nem teljesen elégedett honlappal. A www.emk.hu feltűntet ugyan társtrénereket és partnereket, de korántsem mondható, hogy innen minden magyar EMK képzési lehetőségről értesülhetünk. Ezért nem beszélhetünk igazi hálózatról sem, mivel nincs minden elem összekötve. A CNVC honlapján és az Európa lapon nem szerepel a magyar honlap. A trénerek között megtaláljuk ugyan a két magyar trénert, de a tréningek között nem találtam itthoni tréningeket, holott ezeken sokszor vannak külföldi trénerek is, tehát jöhetnének rá külföldiek is. Tehát a nemzetközi hálózathoz való kapcsolódás sem tökéletes.

A hazai helyzetet mutatja az is, hogy a kérdőívben a 33 válaszadóból mindössze 1 jelölte az Internetet az EMK megismerésének forrásaként.

A honlap megújulása tehát nagy lépést jelenthetne.

Habár a magyar lakosság 80%-a vidéken él, az EMK-val foglalkozóknak csak 33%-a vidéki, ők is többségükben városiak. Hasznos lehetne, ha a vidéken élők nagyobb figyelmet kapnának. Ezért is különösen biztató kezdeményezés a pusztaszabolcsi modell óvoda, amelynek honlapja részletes információkat nyújt mind az EMK-ról, mind a nevelési programjukról. Az Internet nyújtotta lehetőségek (telekonferencia, levelező listák, fórumok stb.) hatékonyabb kihasználása sokat segíthetne.

A legfontosabb talán annak tisztázása lenne, hogy létezik-e közös jövőkép az EMK itthoni közösségében? A Jónai Éva Havával készült interjú egyik legértékesebb eredményének azt tekintem, hogy az interjú végén Hava felvetette, hogy nagyon hasznos lenne, ha további hasonló interjúk készülnének az EMK meghatározó hazai trénereivel, majd egy 2-3 napos elvonulás keretében közösen megbeszélhetnék az interjúk tanulságait és megvizsgálhatnák az együttműködés lehetőségeit.

A dolgozat kereteibe ez a munka már nem fér bele, de nagy örömöt jelent, hogy úgy tűnik sikerült közreműködnöm egy továbblépési folyamat elindításában, amelynek folytatásában is szívesen részt vennék.

Nincsenek megjegyzések: