2008. március 1., szombat

Marshall Rosenberg

Rosenberg gyerekkorát Detroit veszélyes körzetében töltötte, ahol sok volt az erőszak, gyakoriak voltak a gyilkosságok is. Nagyon sok faji ellentéttel találkozott az utcán és zsidó származása miatt maga is sokszor volt szenvedő áldozat. Szerette volna megérteni, hogy miért történik mindez, miért van ennyi erőszak az emberekben. Ezért a Wisconsini Egyetemen klinikai pszichológusnak tanult és 1961-ben diplomát, majd 1966-ban klinikai pszichológiai nagydoktori címet szerzett. Együtt dolgozott Carl Rogers-szel és nagy hatást tettek rá Rogers korszakalkotó felismerései a kliensközpontú pszichoterápiával és az empatikus figyelemmel kapcsolatban.[1]

Széles körben tanulmányozta az erőszak forrását, és arra a felismerésre jutott, hogy az a nyelv teszi a beszélőit agresszívvé, amelyet az emberiség 80 %-a használ. Ez a nyelv ítél: büntet, vagy jutalmaz, saját magát vagy a társát vádolja. Elemzi a másik embert és nem a kapcsolatot keresi azzal, ami a másikban élő az adott pillanatban.

Ezt az erőszakos nyelvet nevezi Marshall Rosenberg „sakál” nyelvnek. Összehasonlító vallás-elméleti tanulmányai alapján úgy véli, hogy ez a nyelv mintegy 8 000 évvel ezelőtt kezdett kialakulni, mikor a vallásokban megjelent a „jó” isten, aki jutalmazza a hozzá hűséges embereket és megbünteti a hűtleneket, a „rosszakat”. Az ítélkező nyelvhasználat ezeknek a vallásoknak a verbális kifejezőeszköze.[2]

Ruth Benedict és Margaret Mead amerikai kultúr-antropológusok azonban írnak olyan természeti törzsekről, melyek vallása gyökeresen eltérő és így kultúrájukból hiányzik a másik ítélete. Nincs még létige sem a nyelvükben, aminek segítségével „címkét” ragaszthatnának a másikra, nincs büntetés sem. Ezekben a kultúrákban szinte teljes mértékben hiányzik az agresszió.[3]

A „sakál” kultúrákban is élnek született vagy ösztönös „zsiráfok”. Ezek arányát Rosenberg 20%-ra becsüli és célja, hogy ez az arány elérje azt a kritikus határt, ami jelentős változást hozhat az emberek kommunikációjában, és így lényegesen csökkenhetne az erőszak a világban.

Rosenberg a 60-as évek végén felhagyott az egyetemi munkával és az analízissel, mert úgy vélte, hogy az analízis nem lehet elég hatékony segítség, mert elemez és így nem jöhet létre igazi kapcsolatteremtés. Véleménye szerint 30 perc empátia többet segíthet, mint 30 hónap analízis.[4]

Ezt követően kizárólag az általa (újra) felismert kommunikációs modell tanításával és alkalmazásával foglalkozott. Ebben az időszakban még nincs semmilyen biztos anyagi háttere, sokszor ingyen tanítja a kispénzű érdeklődőket, pl. szociális munkásokat és békeaktivistákat, mert azt vallja, hogy az ember a saját szükségletei kielégítéséért dolgozik és nem pénzért. Az ő szükséglete pedig az élet gazdagítása azáltal, hogy segít az embereknek, hogy életük és kapcsolataik harmonikusabbá, gazdagabbá váljanak.[5]

Jól jellemzi ezt a korszakát az általa leírt anekdota, hogy nem vett meg egy újságot 25 centért, mert nem akarta „teljes tőkéjének felét újságra költeni”.[6]

1984-ben az EMK hatékonyabb terjesztése érdekében megalapítja a Center for Nonviolent Communicationin (CNVC)nevű non-profit szervezetet.

Az elmúlt negyven évben folyamatosan járja a világot, és mintegy 60 országban terjeszti az EMK-t szülőknek, pároknak, tanároknak, tanulóknak, vezetőknek, üzletembereknek, egészségügyi és elmegyógyintézeti dolgozóknak, katonai vezetőknek, békeaktivistáknak, ügyvédeknek, elitélteknek, rendőröknek, papoknak és mindazoknak, akik kíváncsiak rá.

Jelenleg a svájci Wassenfallenhofban él, de gyakorlatilag folyamatosan úton van, tréningeket tart és könyveket ír illetve egyéb oktatóanyagokat (dalokat, filmeket, CD-ket) készít, hogy segítse az EMK hatékonyabb megismerését és terjesztését.[1] Rosenberg, B, M. (1997): Marshall Rosenber előadásai Budapesten. SEAL-Hungary Alapítvány, Budapest 3.p.

[2] Peter Moore (2005): The InnerView of Marshall Rosenberg, hhtp://www.alternativesmagazine.com/29/rosenberg.html, Letöltés ideje: 2008.01.26.

[3] Peter Moore (2005): The InnerView of Marshall Rosenberg, hhtp://www.alternativesmagazine.com/29/rosenberg.html, Letöltés ideje: 2008.01.26.

[4] Rosenberg, Marshall: EMK Nemzetközi Intenzív Tréning, Budapest, 2006 május 8-17

[5] Rosenberg, Marshall: EMK Nemzetközi Intenzív Tréning, Budapest, 2006 május 8-17

[6] Rosenberg, Marshall: CNVC Network News 1998 2.p.

Nincsenek megjegyzések: