2008. március 1., szombat

Célkitűzések

Elsődleges célom, hogy megismertessem magát az erőszakmentes kommunikációt és annak módszereit, gondolkodásmódját és alkalmazási lehetőségeit. Itt nagyon fontosnak érzem, hogy bemutassam Dr. Marshall B. Rosenberg-et, az EMK kidolgozóját és legnagyobb terjesztőjét a világban. Az EMK alaplépéseinek ismertetésével szeretnék pontos képet festeni magáról a nyelvről és annak elemeiről.

Másodlagos célom, hogy röviden bemutassam a nemzetközi szervezetet és hálózatot, azt hogy hogyan jött létre, hogyan alakult olyanná, mint amilyen ma, mik a legfontosabb célkitűzései, hogyan képes működni napjaink profitorientált, rohanó világában és hogyan terjed világszerte. A nemzetközi szervezetről és hálózatról elsősorban angol nyelvű irodalmat találtam, ezek magyar nyelvű összefoglalása egyfajta hiánypótlást is jelenthet.

Harmadlagos célom a dolgozattal, hogy ismertessem az EMK magyarországi történetét, valamint jelenlegi helyzetét. Ebből a célból interjút készítettem Jónai Éva Havával, aki 1995-ben egy nemzetközi konferencián ismerkedett meg Marshall Rosenberggel és az EMK-val és olyan mélyen megérintett[i]e ez a kommunikáció, hogy 1996-ban meghívta Marshall B. Rosenberget az általa szervezett Keresztutak elnevezésű nemzetközi konferenciára. (1-es Melléklet: Interjú) Ennek a konferenciának Marshall B. Rosenberg volt a fő előadója és innen számíthatjuk az EMK magyarországi történetét.

Az interjú alapján egy kérdőívet összeállítva szeretném felmérni azt is, hogy kik és milyen okból foglalkoznak Magyarországon jelenleg az EMK-val, és mi a céljuk vele, mit akarnak elérni segítségével. (Melléklet2: Kérdőív)

Szeretném még arra is megtalálni a választ, hogy egy ilyen alulról jövő, önszerveződő hálózat, vagy közösség, milyen alapokra épül, milyen szükségletek vannak az emberekben, amelyek előhívják az ilyen szervezeteket, és mik teszik lehetővé elterjedésüket. Kikből lesznek trénerek és miért?

Végül, remélem, hogy munkám hasznos lesz az EMK közösségének is, hiszen egy tükörképet szeretnék mutatni az eddig elért eredményeikről, arról, hogy az eredmények minek is köszönhetőek, és merre lehetne továbbhaladni. Valamint másoknak is példát és biztatást adhatnak ezek az eredmények arra, hogy hogyan lehet terjeszteni, népszerűsíteni egy, az emberek békéjét és jobb kapcsolatait szolgáló eszmét és organizációt.

Nincsenek megjegyzések: